ผลิตภัณฑ์ของเรา

กำลังการผลิต

สินค้า กำลังการผลิต
ตัน/วัน ตัน/เดือน
ไม้สับปอกเปลือก        1,500         45,000
เปลือกไม้          210           6,300
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_180 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_177 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_181 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_178 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_119 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_168 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_61 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_180 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_177 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_181 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_178 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_119 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_168 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_61 copy

ไม้สับปอกเปลือก

จัดจำหน่ายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

สอบถามรายละเอียด

เปลือกไม้

จัดจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

สอบถามรายละเอียด
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_104 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_105 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_107 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_108 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_106 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_18 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_1 copy
LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_104 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_105 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_107 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_108 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_106 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_18 copy LINE_ALBUM_LKUN_๒๓๐๕๒๕_1 copy

โลจิสติกส์

ขนส่งฉับไว ใส่ใจบริการ ด้วยระบบมาตรฐานงานขนส่ง

บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดชิพ จำกัด มีบริการด้านการขนส่งแบบครบวงจร ในการขนสินค้าประเภท ไม้ท่อน ชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้ เป็นต้น มีรถพร้อมใช้มากกว่า 50 น พร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย โดยรถบรรทุกสินค้าทุกคันมีการนำเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการติดตาม (Tracking)
แบบ Real – time มีทีมงานด้านการบริการงานขนส่งที่มีประสบการณ์ มีการวางแผนในการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รถขนส่งสินค้า มี 2 ประเภท

  1. รถเทเลอร์ ( Trailer มีแบบในการทำงานคือ
    1.1 รถเทเลอร์หางลากพื้นเรียบ ใช้ในงานขนส่งไม้ท่อนเข้าโรงงาน
    1.2 รถเทเลอร์หางลากกล่อง ใช้ในงานขนส่งชิ้นไม้สับ
  2. รถพ่วงดั้มพ์ (Dump Truck)